Otwoarta książka na stole a w tle biblioteczne regały Otwoarta książka na stole a w tle biblioteczne regały

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem

Już ponad 72 lata dbamy o to by, nasi czytelnicy mieli dostęp do najnowszej literatury, pomagamy wychować kolejne pokolenia. Od 2020 roku Biblioteka jest jedyną instytucją kultury w Gminie Krasne. Dlatego też zajmujemy się również popularyzacją lokalnego dziedzictwa historycznego prowadząc Muzeum Rodu Krasińskich.

Organizujemy spotkania autorskie
Ogranizujemy szkolenia i inspiratoria
Wspieramy i promujemy lokalnie
Prowadzimy zespół ludowy i orkiestrę dętą

OBSERWUJ NAS

Facebook

Twitter

Instagram


Nasi partnerzy