kałamarz i pióro na stoliku a w tle książki na regałach kałamarz i pióro na stoliku a w tle książki na regałach
czarnobiałe zdjęcie przedstawiające jeden z mobilnych punktów bibliotecznych, dwa drewniane stoliki ustawione razem na trawniku wiejskim. Na stołach książki po jednej stronie bibliotekarka po drugiej czytelnicy. BLibiotekarka czyta fragment książki widać również zainteresowanie zarówno młodych jak i starszych czytelników

W połowie 1949 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie utworzyła Gminną Bibliotekę Publiczna w Krasnem mieszcząca się wówczas w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Jej początkowy księgozbiór liczył ok. 300 woluminów i był przechowywany w zamkniętej szafie.
W 1951 roku biblioteka otrzymała samodzielny lokal o powierzchni 24 m2 w państwowym budynku. Na dalsze poprawienie warunków pracy czekała aż do 1968 roku, kiedy to uzyskała drugą izbę o łącznej powierzchni 55 m2. Poprawa warunków lokalowych pozwoliła na urządzenie czytelni i wypożyczalni i wyposażenie w nowy sprzęt (stoły, krzesła). Przez cały okres działalności biblioteka w Krasnem była placówką wyróżniającą się w powiecie i województwie. Tak jest i obecnie. Świadczą o tym statystyki. W powiecie przasnyskim GBP zajmuje pierwsze lub drugie miejsca pod względem wielkości zbiorów, liczby czytelników i wypożyczeń oraz zakupów nowości.Od początku istnienia placówki do 1 lipca 1980 roku funkcję kierownika pełniła nieprzerwanie Józefa Szymańska, która włożyła wiele wysiłku w upowszechnianie czytelnictwa, organizowanie konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi.

czarnobiałe zdjęcie przedstawiające autora książek na spotkaniu autorskim z młodzeżą

Na spotkanie z czytelnikami i mieszkańcami Krasnego przybył m.in. Józef Ozga-Michalski i aktor Wojciech Siemion, który recytował jego wiersze. Staraniem Józefy Szymańskiej odwiedzali Krasne działacze kultury z powiatu np. Robert Bartold, Teodor Leonard Młynarski.
Za wszechstronną działalność biblioteka i jej kierowniczka otrzymali wiele wyróżnień i odznaczeń:

1952 r.- Dyplom za współzawodnictwo bibliotek powszechnych.

1955 r.- Złota Odznaka i proporczyk w Ogólnopolskim Konkursie Czytelników Wiejskich.

1971 r.- Złota Odznaka Honorowa za zasługi przyjaźni między Polską i ZSRR.

1974 r.- Proporczyk przodującej Biblioteki Publicznej DO-RO.

1977 r.- Odznaka Zasłużony Działacz Kultury.

1980 r.- Dyplom i nagroda pieniężna za zajęcie II miejsca we współzawodnictwie gminnych i miejsko-gminnych bibliotek publicznych.

czarnobiałe zdjęcie przedstawiające autora książek na spotkaniu autorskim z młodzeżą

W kwietniu 1988 r. Gminna Biblioteka Publiczna została przeniesiona do nowego lokalu o powierzchni 100 m2, w skład, którego wchodzą 3 sale oraz obszerny korytarz. Budynek, w którym od tej pory znajdowała się biblioteka, umiejscowiony był obok Urzędu Gminy w centralnym punkcie miejscowości. Wojewódzka Biblioteka w Ciechanowie zakupiła w tym samym roku nowe meble dla placówki; regały na książki i czasopisma, szafę katalogową, ladę biblioteczną. Natomiast biblioteka ze swoich środków wyposażyła lokal w nowe rozdzielacze działowe i alfabetyczne, chodniki, firany. Zwiększenie powierzchni użytkowej biblioteki pozwoliło wydzielić wypożyczalnię, czytelnię i pokój pracy wewnętrznej. Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła bardzo dobre wyniki czytelnicze. Dzięki szerokiej akcji popularyzującej książkę i czytelnictwo, organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem w roku 1989 placówka została nagrodzona. Zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Złoty Wawrzyn dla Twórcy, Złoty dla Biblioteki. Rok 1990 przyniósł istotne zmiany, bowiem zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, gminom powierzono zadanie zaspokojenia potrzeb zbiorowych, w tym również kultury. Kolejne zmiany w organizacji GBP wprowadza ustawa z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

czarnobiałe zdjęcie przedstawiające autora książek na spotkaniu autorskim z młodzeżą

Ustawa ta nałożyła na samorządy, w tym także gminę Krasne, obowiązek tworzenia samorządowych instytucji kultury, a prowadzenie działalności kulturalnej miało charakter obowiązkowy.Organizator,a więc w tym przypadku gmina zobowiązana została przez ustawodawcę do nadania bibliotece statutu, a także wpisanie jej do Rejestru Instytucji Kultury. Biblioteka z chwilą wpisania do rejestru uzyskała osobowość prawną i zyskała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Konsekwencją tych zmian było nadanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasnem nowego statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Krasnem Nr IV/13/92. Statut określił cele i zadania placówki, jej organizację i gospodarkę finansową. Istotną zmianą był fakt, iż według zapisów w nowym statucie jednostki, na czele biblioteki stoi dyrektor, a nie jak do tej pory kierownik. W 2019 roku bibliotekę czakała kolejna przeprowadzka na ulicę Spółdzielczą 1 gdzie znajduje sie do dzisiaj. Położony w centrum miejscowości lokal oferuje lepszą dostępność wszystkim czytelnikom 3 duże sale zapewniają odpowiednią ilość miejsca na expozycję księgozbioru i organizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Biblioteka ciągle się zmienia, pięknieje, niestety nie dzieje się to tak szybko jak byśmy chcieli a to wszystko za sprawą ograniczonych funduszy.


Nasi partnerzy