GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Podstawowe informacje

Gminną Biblioteka Publiczna w Krasnem została utowrzona w 1949 roku przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie.
Według Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji.
Strona na której się Państwo znajdujecie, jest stroną podmiotową Biuletynu informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem
W celu uzyskania informacji udostępnionych w serwisie należy wybrać interesującą Państwa pozycję tematyczną z menu umieszczonego w lewej części strony www.
Logo BIP, umieszczone w lewej górnej części strony www, spowoduje połączenie ze stroną główną Biuletynu informacji Publicznej www.bip.gov.pl redagowaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Po wybraniu loga GBP przeniesieni zostaną Państwo do serwisu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem.

Karta informacyjna

Nazwa podmiotu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem
Forma prawna:
Samorządowa instytucja kultury
NIP:
566-16-07-954
REGON:
000931282
Lokalizacja:
województwo mazowieckie, gmina Krasne
Adres:
ul. Spółdzielcza 1, 06-408 Krasne
Telefon:
236710217
E-mail:
gbpkrasne@o2.pl
Dyrektor:
Renata Żmijewska


  • Data publikacji: 20.02.2021
  • Data modyfikacji: 19.02.2023
  • Autor: Dariusz Bartkowicz
Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Renata Żmijewska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem.

236710217

Joanna Wenda
Młodszy bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem.

236710217

Webmaster

Dariusz Bartkowicz

236710217

Skontaktuj się z nami