Redakcja

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Renata Żmijewska

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem.
236710217

Joanna Wenda

Młodszy bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem.
236710217

Webmaster

Dariusz Bartkowicz

236710217