Cennik
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRASNEM

Kaucje
§ 3 ust. 1 Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem Gminy Krasne 1 egz. książki 30,00 – 100,00 zł. w zależności od rzeczywistej wartości
Wypożyczanie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia
Odszkodowanie za książkę
§ 5 ust. 6 Odszkodowanie za zagubioną lub zniszczona książkę 1 egz. książki rzeczywista wartość zagubionych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych
Kary za przetrzymywanie zbiorów
§ 6 ust. 1 I upomnienie - 3,00 zł.
II upomnienie - 5,00 zł.
III upomnienie - 10,00 zł
Powiadomienie telefoniczne - 1,00 zł.
Za przetrzymywanie każdej książki ponad termin 1 egz. książki 0,10 zł. za każdy dzień zwłoki
Usługi kserograficzne
§ 7 Odbitka tekstu 1 str. A5 0,20 zł.
Odbitka ilustracji 0,40 zł.
Odbitka tekstu 1 str. A4 0,40 zł.
Odbitka ilustracji 0,80 zł.
Usługi komputerowe
§ 8 ust. 8 Wydruk czarno-biały tekst 1 str. A5 0,50 zł
grafika 1,00 - 3,00 zł.
Wydruk kolorowy tekst 1,00 zł.
grafika 2,00 - 5,00 zł.
Wydruk czarno-biały tekst 1 str. A4 1,00 zł.
grafika 2,00 - 6,00 zł
Wydruk kolorowy tekst 2,00 zł.
grafika 4,00 – 10,00 zł.
Skanowanie 1 str. 0,50 zł.

  • Data publikacji: 20.02.2021
  • Data modyfikacji: 20.02.2023
  • Autor: Dariusz Bartkowicz