Rejestry, ewidencje, archiwa


Rejestry:


 1. Rejestry zbiorów książkowych
  • udostępniane na wniosek w GBP
 2. Rejestr skarg i wniosków
  • dostęp do rejestru prawie ograniczony ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 poz. 926 z późn. zm.)

Ewidencje:


 1. Ewidencja czytelników
  • udostępniana zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 poz. 926 z późn. zm.) na pisemny wniosek złożony w siedzibie GBP
 2. Lista zbiorów danych osobowych pracowników w systemach informatycznych
  • informacje udostępniane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 poz. 926 z późn. zm.) na pisemny wniosek złożony w siedzibie GBP

Archiwa:


W zakładowym archiwum gromadzi się akta związane z działalnością GBP oraz dokumentację osobową i płacową pracowników.


Informacje

 • Data publikacji: 20.02.2021
 • Data modyfikacji: 20.02.2023
 • Autor: Dariusz Bartkowicz
 • Liczba wyświetleń:100