Ogłoszenia


Zarządzenia Dyrekcji 2023Nabór na wolne stanowiska


Brak Ofert


Skargi, wnioski, petycje


Skargi i wnioski Użytkownicy mogą wpisywać do Książki skarg, wniosków i zażaleń.


SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW


Mieszkańcy gminy rejestrowani są jako Użytkownicy biblioteki po okazaniu dowodu osobistego i złożeniu wypełnionego zobowiązania. Za osoby niepełnoletnie zobowiązanie wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni.

Skargi i wnioski Użytkownicy mogą wpisywać do Książki skarg, wniosków i zażaleń.Konkursy


Konkursy 2023  • Data publikacji: 20.02.2021
  • Data modyfikacji: 20.02.2023
  • Autor: Dariusz Bartkowicz